+91–9620470594
H 2 o

Filter blow

Spun Filter 10”

SEDIMENT PP spun RO Cartridge Filter, 20 Inch x 2.5 Inch

PP Wound RO Cartridge Filter, 10 Inch x 2.5 Inch

PP Wound RO Cartridge Filter, 10 Inch x 4 Inch

PP Spun RO Cartridge Filter, 20 Inch x 4 Inch

10” Per filter

20” Slim Per filter

20” Jumbo Per filter

RO Inline Filter Set 10" Spun+GAC+CTO suited for Wall Hanging / Under Sink RO UV Water Purifier

KENT RO FILTER